DuckDuckGo   It's Learning   Kadaza
Cambrion
Kadaza   Magister   Rooster
Als bedrijf zullen we samen de orders moeten gaan verdelen. Bestudeer de orders dus van te voren nauwkeurig om na te gaan waar jouw belangstelling en voorkeur naar uitgaat. Bedenk voor jezelf waar je goed in bent.
We starten deze opdracht met een vergadering waar in we na overleg alle werknemers onderbrengen in een projectgroep. Afhankelijk van de complexiteit en de ideeën zal het aantal deelnemers per projectgroep worden bepaald.

Voordat je echt begint aan het programmeerwerk is het aan te raden om nog wat oefeningen te herhalen van lesstof die al wat langer geleden is. Dit geldt met name voor diegene die bij de programmeeropdracht gebruik gaan maken van Visual Basic.
De nieuwe kennis, die je voor de opdracht nodig hebt, zul je je ook zo snel mogelijk eigen moeten maken.
Iedere projectgroep geeft in een bijlage bij zijn plan van aanpak een document met daarin een pakket van eisen van de software die jullie gaan ontwikkelen. (Software Requirements Document)


In het document komen de afspraken omtrent het functioneren van het te ontwikkelen systeem. Die worden in overleg met de opdrachtgever en de directie vastgelegd.

Bij deze eisen van de opdracht moet je bijvoorbeeld denken aan de onderstaande zaken:
Om jullie werkzaamheden tijdens deze opdracht zo goed mogelijk te kunnen volgen moeten jullie gebruik maken van It's Learning en een persoonlijk logboek bijhouden. Maak een uitgebreid logboek en documenteer daarin het gehele proces van ontwikkeling van jullie softwarepakket. Bij het maken van de software is het verplicht dat je met behulp van commentaarregels aangeeft hoe de functionaliteit van de software is opgebouwd.

Het plan van aanpak en het reflectieformulier zullen mij meer inzicht moeten geven in jullie werkwijze.
Alle documenten die jullie gebruikt hebben en/of maken voor deze opdracht moeten jullie in jullie groepsmap op It's Learning plaatsen. Zorg voor een duidelijke mappenstructuur en plaats die documenten onder een toepasselijke submap in jullie groepsmap.
Alle links naar de eventuele websites waar jullie informatie vandaan hebben gehaald moeten ook worden opgenomen. Hieronder vinden jullie wat dat betreft nog gebruikelijke informatie.
Alle uitwerkingen van jullie opdracht dienen op It's Learning, maar ook in een speciaal gereserveerde werkmap op het schoolnetwerk, geplaatst te worden.
De naam van de werkmap op het netwerk heeft de volgende lay-out:
<Cluster> Cambrion <naamLL1> <naamLL2><naamLL3>

Zet in alle documenten in de voettekst meteen al jullie namen en de datum.
Wanneer en hoe je de onderdelen van deze WebQuest definitief in moet leveren kunnen jullie terugvinden in de inleverprocedure, die tegen die tijd beschikbaar komt via It's Learning.
Logboeken