Informaticaweb
It's Learning
Onedrive
Informaticaweb
Rooster
Kadaza
Magister

Het vak

Informatica is het vakgebied dat het verschijnsel informatie en informatieverwerking bestudeert.
Wij zullen ons bij informatica vooral bezighouden met de informatieverwerking met behulp van computers. Informatica is meer dan datgene wat je al aan ICT in de onderbouw hebt meegekregen. De onderwerpen die in de lessen aan de orde kwamen zijn bij het vak informatica eigenlijk een gedeelte van je gereedschap. Kennis van tekstverwerkers, spreadsheets, databases, grafische pakketten en communicatie pakketten hoort bij een basiskennis die iedereen nodig heeft. Niet alleen bij andere vakken hier op school, maar ook bij je vervolgstudie en je latere beroep.

De bovenstaande vaardigheden komen natuurlijk bij het vak informatica veelvuldig aan bod. Doordat je werkt met een online-boek en alle opgaven moet uitwerken met behulp van de computer zul je bovenstaande vaardigheden automatisch meer oefenen dan leerlingen die het vak niet hebben gekozen.

Informatica is een vak dat dieper in gaat op het fenomeen informatie en informatieverwerking. Je zult naast praktische opdrachten ook theorie krijgen. Het vak houdt zich dus niet alleen bezig met de bovenstaande ICT-toepassingen. Het is het beste duidelijk te maken aan de hand van voorbeelden van onderwerpen die aan de orde zullen komen. Deze lijst is zeker niet volledig, maar het geeft je wel enig idee van wat je te wachten staat.

Mogelijke onderwerpen die aan de orde komen:

Informatica in de tweede fase


Het vak informatica is een profielkeuzevak voor het NT-profiel en een keuzevak voor de andere profielen. De studielast voor een havo-leerling bedraagt in 2 jaar tijd 320 uur.
Dit betekent dat in ha4 en in ha5 in alle perioden wekelijks 3 lessen informatica gegeven worden. De studielast voor de vwo-leerling bedraagt 440 uur. Dit betekent dat men in vw4 alle perioden wekelijks 2 lessen. In vw5/vw6 in alle perioden wekelijks 3 lessen.
Het vernieuwde examenprogramma (is gestart in schooljaar 2019-2020) vind je hier.
Het oude examenprogramma vind je hier

De praktijk

De onderdelen in de lesstof zullen bij havo en vwo meestal hetzelfde zijn. Het verschil zit hem vooral in het feit dat we op het vwo bij verschillende onderwerpen dieper op de stof in gaan.

De toetsing van het vak informatica bestaat uit theorie en praktijk. De theorietoetsen worden in principe met behulp van de computer afgenomen. Het accent bij informatica ligt op de praktijk. Praktische opdrachten zul je vaak met een andere leerling samen moeten uitvoeren. Voor de praktische opdrachten die iedere leerling moet doen zijn er verschillende mogelijkheden.