DuckDuckGo   It's Learning   Kadaza
Cambrion
Kadaza   Magister   Rooster
In deze afsluitende projectopdracht hebben jullie veel kennis en vaardigheden, die je de afgelopen jaren bij het vak informatica hebt verworven, moeten gebruiken. Denk hierbij naast de normale algemene vaardigheden aan: Op alle bovenstaande vaardigheden die bij jullie opdracht aan bod zijn gekomen zal bij de beoordeling rekening worden gehouden.
Alle leerlingen uit één groep worden in principe beoordeeld met hetzelfde cijfer. Mochten er echter duidelijke aanwijzingen zijn dat één van jullie geen gelijkwaardige bijdrage heeft geleverd bij deze opdracht in vergelijking met de andere leerling uit de groep, dan kan zijn cijfer afwijken. Het behaalde cijfer telt volgens het PTA mee voor het eindresultaat van het schoolexamen.

Bij de beoordeling wordt in belangrijke mate gekeken naar het proces dat tot het verkrijgen van het eindresultaat leidt. Jullie werkzaamheden zullen jullie evenredig met de tijd moeten verdelen. Een groter deel van de werkzaamheden pas uitvoeren kort voor de inlevertijd lijdt ongeacht de kwaliteit van het product tot een onvoldoende beoordeling.

De verschillende andere eisen die in deze Webquest zijn geformuleerd zijn eveneens van belang. Er zal gekeken worden of je duidelijke afspraken hebt gemaakt wie, wat en wanneer moet doen.
De technische werking , uiterlijke verzorging en originaliteit van je programma zijn natuurlijk ook van groot belang.