DuckDuckGo   It's Learning   Kadaza
Cambrion
Kadaza   Magister   Rooster
Veel van de informatie die jullie nog eens moeten bestuderen komt uit het lesmateriaal wat je afgelopen jaren hebt gehad. Mocht je het niet kunnen vinden op It's Learning vraag ernaar bij je docent. Naast de informatie die je rechtstreeks kunt vinden in de beide Instruct-methode 'Visual Basic' en 'PHP' kun je op verschillende websites informatie vinden over deze programmeertalen.
Zoek ook eens in de bibliotheek naar boeken. Je zult merken dat er veel informatie te vinden is.
Wil je je kennis opkrikken met betrekking tot Visual Basic, PHP, Access etc. dan kun je ook verschillende cursussen vinden op Internet.

Bestudeer in elk geval nogmaals de programmavoorbeelden die voor jullie opdracht van belang zijn.