Informaticaweb
It's Learning
Onedrive
Informaticaweb
Rooster
Kadaza
Magister

Webquests

Iedere praktische opdracht wordt als een webquest aangeboden. Een webquest is een online-opdracht in de vorm van een website.

Huidige opdrachten 2023-2024

Webdesign Praktische opdracht havo/vwo 4
Programmeren C# Praktische opdracht vwo 5
Project Cambrion Eindopdracht vwo 6

Zo'n webquest is altijd volgens een bepaalde manier opgebouwd. Je ziet aan de bovenkant de menustructuur die bij elke webquest van Informatica hetzelfde is. Hieronder staat kort beschreven wat je onder elke knop in het menu kunt verwachten.

Het is belangrijk dat je voordat je begint aan de opdracht de hele webquest doorleest, zodat je weet wat er van je verwacht wordt.