Informaticaweb
It's Learning
Onedrive
PO Robotica
Rooster
Kadaza
Magister

Werkwijze

Er worden verschillende aanvullende eisen gesteld aan deze opdracht. Er moet bijvoorbeeld uit het gebruik van It's Learning en uit je logboek blijken dat je de studielast evenredig hebt verdeeld over de nog resterende tijd tot de inleverdatum. Dit houd in dat je gemiddeld per week een half uur thuis werkt aan de opdracht. Ook zonder dat je robot thuis hebt kun je zaken voorbereiden voor de volgende les.
Jullie werken in een groep van 2 personen. Na de samenstelling van jullie groep zullen jullie na moeten denken over de functionaliteiten, die jullie aan je robot willen geven. Jullie zijn daar vrij in zolang je maar de mogelijkheden van de verschillende sensoren zo optimaal mogelijk benut.

Per robot zijn maar maximaal 4 sensoren aanwezig. Willen jullie gebruik maken van extra sensoren van 1 type, dan is dat mogelijk wanneer een ander groep bereid is te ruilen. Er kunnen bijvoorbeeld groepen zijn, die liever met aanraaksensoren werken i.p.v. met de ultrasone sensor. Weet je bijvoorbeeld 2 lichtsensoren te bemachtigen, dan is het makkelijker om de robot een bepaalde lijn te laten volgen. Met een extra ultrasone sensor kun je ook bij achteruitrijden alles goed in de gaten houden.
De school heeft ook nog de beschikking over enkele geluidsensoren. Door een andere sensor in te ruilen kun je hierover beschikken. Komen jullie tijdens jullie zoektocht andere sensoren tegen, die jullie misschien willen toepassen, dan kunnen we bekijken of we deze nog kunnen aanschaffen.
Jullie mogen alleen gebruik maken van het basismodel 'Five Minute Bot'.

Plan jullie aanpak goed en denk daarbij aan het volgende: Om jullie werkzaamheden tijdens deze opdracht zo goed mogelijk te kunnen volgen moeten jullie gebruik maken van It's Learning en een persoonlijk logboek bijhouden. Het plan van aanpak en het reflectieformulier zullen mij meer inzicht moeten geven in jullie werkwijze.
Alle documenten die jullie gebruikt hebben en/of maken voor deze opdracht moeten jullie in jullie groepsmap op It's Learning plaatsen. Zorg voor een duidelijke mappenstructuur en plaats die documenten onder een toepasselijke submap in jullie groepsmap.
Alle links naar de verschillende websites waar jullie informatie vandaan hebben gehaald moeten ook worden opgenomen. Hieronder vinden jullie wat dat betreft nog extra informatie.

Alle uitwerkingen van jullie opdracht dienen op It's Learning, maar ook in een speciaal gereserveerde werkmap op het schoolnetwerk, geplaatst te worden.
De naam van de werkmap op het netwerk heeft de volgende lay-out:
<Cluster>Robotica<naamLL1> <naamLL2>

Zet in alle documenten in de voettekst meteen jullie namen en de datum.
Tijdens de laatste les leveren jullie de onderdelen van deze WebQuest definitief in. Tegen die tijd kunnen jullie dat terugvinden in de inleverprocedure, die beschikbaar komt via It's Learning.

Logboeken