Informaticaweb
It's Learning
Onedrive
PO Robotica
Rooster
Kadaza
Magister

Inleiding

Robots nemen een steeds belangrijkere plaats in in de samenleving. Denk maar aan alle bedrijven, die voor hun automatisering van werkzaamheden gebruik maken van robot´s. De autoindustrie zou niet meer zonder kunnen. De wetenschap is bezig om de robot steeds meer ´menselijk´ te maken. Je snapt dat een robot, die routinematig dezelfde handelingen moet uitvoeren, makkelijker te realiseren is dan een robot, die moet handelen in steeds onvoorspelbare situaties. Er bestaan al robot´s die gezichten kunnen herkennen. Wanneer zij bijvoorbeeld een boos gezicht of een angstig gezicht waarnemen reageren zij anders op de situatie.

Dergelijke robot´s zijn met onze kennis niet te programmeren. In deze opdracht is het de bedoeling dat jullie laten zien dat jullie jullie robot op verschillende verwachte en onverwachte situaties optimaal kunnen laten reageren.

Waarschijnlijk begrijp je straks beter dat de wetenschappers nog een hele lange weg hebben te gaan om een robot te ontwikkelen, die echt met de mens te vergelijken is.

TIP !
Lees voordat je begint de hele inhoud van deze Webquest.
Je weet dan wat er van je verwacht wordt.