Informaticaweb
It's Learning
Onedrive
PO Robotica
Rooster
Kadaza
Magister

Beoordeling

Alle leerlingen uit één groep worden in principe beoordeeld met hetzelfde cijfer. Mochten er echter duidelijke aanwijzingen zijn dat één van jullie geen gelijkwaardige bijdrage heeft geleverd bij deze opdracht in vergelijking met de andere leerling uit de groep, dan kan zijn cijfer afwijken. Het behaalde cijfer telt volgens het PTA mee voor het eindresultaat van het schoolexamen.
Bij de beoordeling wordt in belangrijke mate gekeken naar het proces dat tot het verkrijgen van het eindresultaat leidt. Jullie werkzaamheden zullen jullie evenredig met de tijd moeten verdelen. Een groter deel van de werkzaamheden pas uitvoeren kort voor de inlevertijd lijdt ongeacht de kwaliteit van het product tot een onvoldoende beoordeling.

De verschillende andere eisen die in deze Webquest zijn geformuleerd zijn eveneens van belang. Er zal gekeken worden of je duidelijke afspraken hebt gemaakt wie, wat en wanneer moet doen.

De technische werking (voornamelijk NXC, de juiste reacties op de obstakels in omgeving en de originaliteit van de gecontroleerde bewegingen van je robot zijn eveneens van belang. Het wordverslag en de film moeten alle informatie geven en er verzorgd uitzien.

Wanneer jullie robot geavanceerder geprogrammeerd is en met allerlei onverwachte situaties rekening kan houden zal dit positief werken op de beoordeling.