DuckDuckGo   It's Learning   Kadaza
Robotica
Kadaza   Magister   Rooster
We maken in de klas groepen van 2 personen. De samenstelling van de groep moet door de docent worden goedgekeurd. Deze praktische opdracht bestaat uit het programmeren van een robot uit de doos 'Lego Mindstorms NXT'.

Het programma moet in de programmeertaal NXC (Not eXactly C) worden geschreven. De beginselen van deze taal hebben jullie leren gebruiken in de afgelopen periode.
Jullie moeten in deze opdracht gebruik maken van het robotontwerp waar we ook in het leerlingenboek mee hebben gewerkt. Jullie mogen alleen de sensoren en een extra motor op andere plaatsen aan brengen of vervangen voor andere sensoren.

Elk groep mag zelf een keuze maken op welke manier zij de robot opdrachten uit willen laat voeren.

In je programma laat je jullie robot diversen taken uitvoeren die elkaar niet storen en op het juiste moment worden uitgevoerd. Je maakt gebruik van 4 sensoren. Je hebt minimaal een hoofdtaak en per type sensor minimaal 1 aparte taak. Het gebruik van semaforen is daarbij vanzelfsprekend. Subroutines, inline functies en macro's waarmee je de code kunt vereenvoudigen dien je in je code zeker te gebruiken. Het is van belang dat jullie diversen mogelijkheden van jullie sensoren laten zien. Dit kan bijvoorbeeld het volgen van een lijn zijn of het achteruitrijden en draaien bij het bereiken van de tafelrand.

Een ander mogelijkheid kan zijn dat jullie robot op een beperkte oppervlakte met verschillende obstakels zijn bewegingen uitvoert. Deze beperkte oppervlakte kan bijvoorbeeld een tafelblad zijn of een groot wit vel papier met een zwarte rand. Jullie mogen ook van hout een verhoogde rand maken, zodat de robot zich in een bak kan bewegen zonder te botsen. In plaats van obstakels kunnen jullie ook denken aan gekleurde stippen op de grond.

Er moet voorkomen worden dat de robot bij onverwacht situaties stil valt of vastloopt. Jullie moeten er voor zorgen dat er dan telkens op één moment één geschikte taak de robot de juiste beweging laat maken.

In een Word-verslag moeten jullie je robot beschrijven. Dit houdt onder andere in dat jullie aangeven waar en met welke functie jullie je sensoren hebben geplaatst. Het verslag moet ook duidelijke foto's bevatten waaruit de verschillende functies van de sensoren blijken. De voor- en nadelen van jullie robot moeten ook uitgebreid worden beschreven.

In de programmacode code is elke aparte taak voorzien van de nodige commentaarregels. Bij de omschrijving van een taak geven jullie ook duidelijk het doel aan wat jullie met de programmeercode willen bereiken.

De werking van jullie robot presenteren jullie tot slot in een mpeg-film van minimaal 5 minuten. Neem in je planning voldoende tijd op om deze film te maken. Jullie leggen in de film uit welke keuzes (met welke voor- en nadelen) jullie hebben moeten maken tijdens het programmeren. Verder vertellen jullie waarom jullie robot er met zijn sensoren zo uitziet. Dit doen jullie aan de hand van een demonstratie van de mogelijkheden. Er moet minstens een scene zijn zonder beeldonderbrekingen waarin je laat zien dat alle taken foutloos uitgevoerd worden. Bij het programmeren zullen jullie vast bepaalde keuzes hebben moeten maken om je robot zo optimaal mogelijk zijn weg te laten vervolgen. Jullie moeten in de film ook aangeven wat de bijdrage van ieder van jullie afzonderlijk is geweest.
Plaats de film op YouTube en in de inlevermap op het schoolnetwerk.

Ieder lid van de groep speelt een evenredige actieve rol bij het werken aan deze webquest.