DuckDuckGo   It's Learning   Kadaza
VisualBasic.Net
Kadaza   Magister   Rooster
  -  Cijferspel  -  

Ontwerp een computerprogramma waarbij een speler een rekenopgave moet bedenken bij een bepaalde uitkomst. De computer geeft een getal onder 100. Dat getal moet de uitkomst worden van de rekenopgave die de speler moet zoeken. De speler moet met behulp van 4 getallen onder de 10 proberen met behulp van de rekenkundige bewerkingen +. -, x en ÷ de rekenopgave te vinden. Je kunt het spel bijvoorbeeld zo ontwerpen dat er 2 spelers om beurten een spel spelen. De tijd die een speler nodig heeft, geeft dan aan welke speler heeft gewonnen.