DuckDuckGo   It's Learning   Kadaza
VisualBasic.Net
Kadaza   Magister   Rooster
Alle leerlingen uit één groep worden in principe beoordeeld met hetzelfde cijfer. Mochten er echter duidelijke aanwijzingen zijn dat één van jullie geen gelijkwaardige bijdrage heeft geleverd bij deze opdracht in vergelijking met de andere leerling uit de groep, dan kan zijn cijfer afwijken. Het behaalde cijfer telt volgens het PTA mee voor het eindresultaat van het schoolexamen.

Bij de beoordeling wordt in belangrijke mate gekeken naar het proces dat tot het verkrijgen van het eindresultaat leidt. Jullie werkzaamheden zullen jullie evenredig met de tijd moeten verdelen. Een groter deel van de werkzaamheden pas uitvoeren kort voor de inlevertijd lijdt ongeacht de kwaliteit van het product tot een onvoldoende beoordeling. Je dient ook alle code zelf geschreven te hebben. Het zonder toestemming kopiëren van code van andere wordt beschouwd als fraude.

Volgens de norm betekent het dat wanneer je aan de eisen voldoet je pas een voldoende hebt verdient. Dit is de basiskennis waaraan iedereen moet voldoen.
Tijdens het maken van de praktische opdracht is het de bedoeling dat alle leerlingen al doende aanvullende kennis vergaren. Jullie kunnen daarmee het product perfectioneren met bijvoorbeeld extra gebruikersvriendelijkheid en geavanceerdere functies. Hiermee kunnen jullie dus jullie cijfer verder verhogen.

De verschillende andere eisen die in deze Webquest zijn geformuleerd zijn uiteraard ook van belang. Er zal gekeken worden of je duidelijke afspraken hebt gemaakt wie, wat en wanneer moet doen.
De technische werking, uiterlijke verzorging en originaliteit van je programma zijn natuurlijk ook belangrijk.