DuckDuckGo   It's Learning   Kadaza
VisualBasic.Net
Kadaza   Magister   Rooster
Je moet de opdracht alleen of samen met een andere leerling uitvoeren.
Voordat je echt begint zijn sommige voorbeeldopdrachten nog aan te raden. Deze kun je vinden op het Netwerk in de map Mededelingen of via de docent krijgen. Gebruik van gedeelten van deze voorbeeldcodes is toegestaan, maar code die op een andere manier verkrijgt wordt beschouwd als plagiaat. Bij twijfel overleg je met de docent.

Zorg dat je eerst de interface van het programma ontwerpt met daarin in de juiste namen volgens de afspraken in het boek. Bespreek het ontwerp van deze interface daarna met de docent. Je kunt later altijd nog extra tijd besteden aan de lay-out (lettertype, kleuren, afbeeldingen, achtergronden, uitlijningen e.d.). Wanneer je nog wijzigingen aanbrengt in de namen van de objecten dan kan dat tot gevolg hebben dat je de programmacode hierop aan moet passen.

Zorg ervoor dat je bij de aanpak van de programmeeropdracht werkt volgens de richtlijnen die je docent in de les geeft. Voorzie het programma tijdens het programmeren in elk geval van commentaarregels die een duidelijke omschrijving geven welke opdrachten in elk stukje code precies worden uitgevoerd.

Om jullie werkzaamheden tijdens deze opdracht zo goed mogelijk te kunnen volgen moeten jullie gebruik maken van It's Learning en een persoonlijk logboek bijhouden. Het plan van aanpak en het reflectieformulier zullen mij meer inzicht moeten geven in jullie werkwijze.
Iedere week maak je een backup van je map met daarin het programma zover als het die week af. Zorg ervoor dat de mapnaam het weeknummer bevat.
Plaats van deze map ook een gezipte versie op It's Learning. Jullie weekelijkse vorderingen zijn daardoor goed te volgen.
Alle overige documenten die jullie gebruikt hebben en/of maken voor deze opdracht moeten jullie in jullie groepsmap op It's Learning plaatsen. Zorg voor een duidelijke mappenstructuur en plaats die documenten onder een toepasselijke submap in jullie groepsmap.
Alle links naar de eventuele websites waar jullie informatie vandaan hebben gehaald moeten ook worden opgenomen. Hieronder vinden jullie wat dat betreft nog extra informatie.


Alle uitwerkingen van jullie opdracht dienen op It's Learning, maar ook in een speciaal gereserveerde werkmap op het schoolnetwerk, geplaatst te worden.
De naam van de werkmap op het netwerk heeft de volgende lay-out:
<Cluster>VBNet<naamLL1><naamLL2><naamLL3>

Zet in alle documenten in de voettekst meteen al jullie namen en de datum.
Wanneer en hoe je de onderdelen van deze WebQuest definitief in moet leveren kunnen jullie terugvinden in de inleverprocedure, die tegen die tijd beschikbaar komt via It's Learning.
Logboeken