Informaticaweb
It's Learning
Onedrive
PO K.I.
Rooster
Kadaza
Magister

Werkwijze


Jullie werken in groepjes van 2 personen. Na de samenstelling van jullie groepje zul op zoek moeten gaan naar artikel over een bepaald onderwerp wat te maken heeft met kunstmatige intelligentie. Jullie mogen geen artikel gebruiken wat al eerder is aangedragen door een ander groepje. Jullie artikel moet voldoende body hebben en eerst worden goedgekeurd door de docent. Verder zijn jullie vrij in de onderwerpkeuze.
Bij de inleveropdracht op It's Learning lever je jullie gekozen krantenartikel in.

Plan jullie aanpak goed en denk daarbij aan het volgende: Om jullie werkzaamheden tijdens deze opdracht zo goed mogelijk te kunnen volgen moeten jullie gebruik maken van It's Learning en een persoonlijk logboek bijhouden. Het plan van aanpak en het reflectieformulier zullen mij meer inzicht moeten geven in jullie werkwijze.
Alle documenten die jullie gebruikt hebben en/of maken voor deze opdracht moeten jullie in jullie groepsmap op It's Learning plaatsen. Zorg voor een duidelijke mappenstructuur en plaats die documenten onder een toepasselijke submap in jullie groepsmap.
Alle links naar de verschillende webssites waar jullie informatie vandaan hebben gehaald moeten ook worden opgenomen. Bij de plagiaatcontrole zal het duidelijk worden of dit ook daadwerkelijk is gebeurd. Hieronder vindt je wat dat betreft nog extra informatie.


Alle weekversies van je opdracht dienen op It's Learning in een speciaal gereserveerde map geplaatst te worden. Lever ook op tijd alle inleveropdrachten in die in de planner op It's Learning staan.

Zet in alle documenten in de voettekst meteen al je naam en de datum.
Wanneer en hoe je de onderdelen van deze WebQuest definitief in moet leveren kun je terugvinden in de inleverprocedure, die tegen die tijd beschikbaar komt via It's Learning.

Logboeken