DuckDuckGo   It's Learning   Kadaza
PHP-webquest
Kadaza   Magister   Rooster
Jullie werken in groepjes van 2 personen. Na de samenstelling van jullie groep zul je een onderwerp moeten kiezen. Jullie zijn vrij in die keuze.
Er mogen echter geen groepen zijn met hetzelfde onderwerp voor de webquest. Wat dat betreft zul je dus moeten overleggen met je klasgenoten.
Je kunt een idee voor je onderwerp halen van de onderstaande website:

Webquest VOORTGEZET ONDERWIJS

Het is ook mogelijk een bestaande praktische opdracht, die jullie hebben gehad van een vakdocent, aan te passen en in een webquest-vorm te gieten.

Plan jullie aanpak goed en denk daarbij aan het volgende: Om jullie werkzaamheden tijdens deze opdracht zo goed mogelijk te kunnen volgen moeten jullie gebruik maken van It's Learning en een persoonlijk logboek bijhouden. Het plan van aanpak en het reflectieformulier zullen mij meer inzicht moeten geven in jullie werkwijze.
Op informaticaweb krijgt iedere groepje ook webruimte om direct jullie webquest te uploaden en uit te proberen.
Alle documenten die jullie gebruikt hebben en/of maken voor deze opdracht moeten jullie in jullie groepsmap op It's Learning plaatsen. Zorg voor een duidelijke mappenstructuur en plaats die documenten onder een toepasselijke submap in jullie groepsmap.
Alle links naar de verschillende websites waar jullie informatie vandaan hebben gehaald moeten ook worden opgenomen. Hieronder vinden jullie wat dat betreft nog extra informatie.

Alle uitwerkingen van jullie opdracht dienen op It's Learning, maar ook in een speciaal gereserveerde werkmap op het schoolnetwerk, geplaatst te worden.
De naam van de werkmap op het netwerk heeft de volgende lay-out:
<Cluster> PHP-Webquest<naamLL1> <naamLL2><

Zet in alle documenten in de voettekst meteen al jullie namen en de datum.
Wanneer en hoe je de onderdelen van deze WebQuest definitief in moet leveren kunnen jullie terugvinden in de inleverprocedure, die tegen die tijd beschikbaar komt via It's Learning.
Logboeken