DuckDuckGo   It's Learning   Kadaza
PHP-webquest
Kadaza   Magister   Rooster
We maken in de klas groepen van 2 personen. Elke groep gaat een voorbeeld van een webquest maken. Het liefst een webquest die te maken heeft met informatica of ICT. De samenstelling van groep moet door de docent worden goedgekeurd. Je bent verder vrij wat betreft je onderwerpkeuze.
Je kunt de tekst van iedere bestaande webquest gebruiken en aanpassen aan de eisen van deze opdracht. Voor de uniforme opmaak van jullie website moet je gebruik maken van XHTML en CSS zoals je dat geleerd hebt in vwo 4.
Er mag geen gebruik gemaakt worden van frames en java-scripts. Kopieer geen PHP-code van Internet, maar gebruik alleen eigen code.
Je webquest moet met behulp van DIV's gecentreerd worden in de browser en passen bij de breedte van 1024 pixels.
Het is de bedoeling dat je de webquest uitbreidt met voorbeelden van alle elementen die je hebt geleerd in de PHP-cursus.

Er zijn uiteraard minimale PHP-eisen voor jullie webquest.

Zorg dat op de startpagina de inlogdatum wordt weergeven en afhankelijk van het tijdstip een groet. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: goedemorgen, goedemiddag, goedenavond en goedenacht.
Scherm de menukeuze 'Docentenhandleiding' af voor buitenstaanders. Alleen gebruikers die de toegangscode (het woord: informatica) weten mogen toegang tot die pagina krijgen.
Een mailscript en een gastenboek in PHP bij de docentenhandleiding zijn verplichte onderdelen. Je mailscript moet beveiligd zijn zodat robots niet automatisch berichten kunnen versturen. CAPTCHA is methode om automatische spam via je mailscript tegen te houden. Maar wij kunnen ook telkens random een rekensommetje genereren waarop je je gebruiker op controleert. Zo wordt automatische spam via jouw mail-formulier succesvol bestreden! Jullie hebben over bovenstaande zaken de afgelopen tijd de nodige kennis opgebouwd. Kijk eventueel naar de mogelijkheden van het gastenboek op drive I: bij de mededelingen.
Op je webquest maak je onder de menukeuze refelectie/evaluatie bij wijze van toegift een origineel (reken)spel.
Bedenk met betrekking tot dit spel een toepasselijke tabel met daarin waarden en een doorberekening met behulp van PHP naar bijbehorende percentages.

Ieder lid van de groep speelt een evenredige actieve rol bij het maken van de webquest.