Informaticaweb
It's Learning
Onedrive
PO webdesign
Rooster
Kadaza
Magister
Probeer zoveel mogelijk informatie over je onderwerp in te winnen en dit te verwerken.
De informatie dient uitgebreider te zijn dan de informatie die je terug vindt in de lesmethode.

Bij het ontwerpen van jullie website moet je er rekening mee houden dat de opdracht in meerdere fases uitgevoerd moet worden. In eerste instantie bepaal je alleen je teksten die je op de verschillende pagina's wilt plaatsen. In je hoofdstukindeling moet duidelijk worden welke verschillende HTML-pagina's je gaat maken.
Plaats voordat je verder gaat het worddocument op It's Learning in de werkmap van jullie groep in een submap met de naam 'Definitieve uitwerkingen'. Dit document moet je apart inleveren op It's Learning zodat het ook gecontroleerd kan worden op plagiaat.
In tweede instantie mag pas aandacht worden besteed aan het werkelijk maken van de website. Daarna gaan jullie je bezighouden met de structuur van de website. Op de allerlaatste plaats ga je pas aan de slag met het toevoegen van plaatjes, animaties, geluid en allerlei andere verfraaiingen van je ontwerp.

Let bij het maken van de website ook op onderstaande punten:

Om jullie werkzaamheden tijdens deze opdracht zo goed mogelijk te kunnen volgen moeten jullie gebruik maken van It's Learning en een persoonlijk logboek bijhouden. Het plan van aanpak en het reflectieformulier zullen mij meer inzicht moeten geven in jullie werkwijze.
Alle documenten die jullie gebruikt hebben en/of maken voor deze opdracht moeten jullie in jullie groepsmap op It's Learning plaatsen. Zorg voor een duidelijke mappenstructuur en plaats die documenten onder een toepasselijke submap in jullie groepsmap.
Alle links naar de verschillende webssites waar jullie informatie vandaan hebben gehaald moeten ook worden opgenomen. Bij de plagiaatcontrole zal het duidelijk worden of dit ook daadwerkelijk is gebeurd. Hieronder vinden jullie wat dat betreft nog extra informatie.

Alle uitwerkingen van jullie opdracht dienen op It's Learning, maar ook in een speciaal gereserveerde werkmap op het netwerk, geplaatst te worden.
De naam van de werkmap op het netwerk heeft de volgende lay-out:
<Cluster> Webdesign <naamLL1> <naamLL2><naamLL3>

Zet in alle documenten in de voettekst meteen al jullie namen en de datum.
Wanneer en hoe je de onderdelen van deze WebQuest definitief in moet leveren kunnen jullie terugvinden in de inleverprocedure die tegen die tijd beschikbaar komt via It's Learning.

Logboeken