Informaticaweb
It's Learning
Onedrive
PO webdesign
Rooster
Kadaza
Magister

Beoordeling

Alle leerlingen uit één groep worden in principe beoordeeld met hetzelfde cijfer. Mochten er echter duidelijke aanwijzingen zijn dat een leerling geen gelijkwaardige bijdrage heeft geleverd bij deze opdracht in vergelijking met de andere leerlingen uit de groep, dan kan zijn cijfer afwijken. In het PTA vinden jullie de wegingsfactor van het cijfer.

Bij de beoordeling wordt in belangrijke mate gekeken naar het proces dat tot het verkrijgen van het eindresultaat leidt. Jullie werkzaamheden zullen jullie evenredig met de tijd moeten verdelen. Een groter deel van de werkzaamheden pas uitvoeren kort voor de inlevertijd lijdt ongeacht de kwaliteit van het product tot een onvoldoende beoordeling.

Uiteraard is de inhoud ook van groot belang. Deze inhoud moet het minimale aantal woorden per persoon bevatten en beantwoorden aan de door jullie gekozen opdracht. De uiterlijke verzorging en originaliteit wegen zwaar mee. Dit geldt ook voor de verschillende andere eisen die in deze Webquest zijn geformuleerd. Een goed en frequent gebruik van It's Learning zijn erg belangrijk. Er zal gekeken worden of je duidelijke afspraken hebt gemaakt wie, wat en wanneer moet doen.