DuckDuckGo   It's Learning   Kadaza
Database ontwerpen
Kadaza   Magister   Rooster
Bij deze praktische opdracht moet je een databaseprogramma maken met behulp van Access die we ook op school gebruiken. Het is de bedoeling dat je samen met een andere leerling een programma ontwikkelt dat aan diverse eisen moet voldoen. Je zult bij onduidelijkheden over de gewenste mogelijkheden bij de docent extra informatie moeten opvragen. De docent is hier in feite de opdrachtgever. Hij kan tijdens de uitvoering van de opdracht altijd nog aanvullende eisen geven die de functionaliteit van de database vergroten.

De interface van je databaseontwerp moet gebaseerd zijn op minimaal 10 formulieren. Minstens twee formulieren moeten ook een subformulier bevatten. Die subformulieren tellen niet mee bij het aantal van 10. Elk formulier moet het programma overzichtelijker maken. Je maakt tenminste een apart formulier voor de invoer en muteren van gegevens. Voor het afdrukken van gegevens maak je ook een apart formulier. Daar komen verschillende knoppen op die de rapporten laten zien en afdrukken. Zo ook een apart formulier voor het snel opzoeken van gegevens. Een mooi openingsformulier mag ook niet ontbreken.
Je gaat met behulp van knoppen de navigatie mogelijk maken tussen de verschillende formulieren. Je moet hierbij gebruik maken van macro's die je opstart met behulp van een knop. De macro's krijgen een logische naam waarin duidelijk is van welk formulier naar welk formulier wordt doorgeklikt. Er zijn dus telkens 2 macro's nodig om te heen en weer te navigeren tussen 2 formulieren. Na gebruik moeten formulieren door de macro altijd gesloten worden.Een macro bestaat dus altijd minimaal 2 opdrachten.

Maak er een origineel programma van met daarin opgenomen alle mogelijk zaken die je geleerd hebt in het boek 'Access in de praktijk'. Zoals hierboven al is vermeld moeten er knoppen op het afdrukformulier. Je maakt minimaal 10 query's. Waarvan dan weer minimaal 10 rapporten worden gemaakt. Je maakt telkens een mogelijkheid met een afdrukvoorbeeld en een afdrukknop naar de printer.
Nog meer eisen voor jullie databaseprogramma kun je vinden in het stappenplan bij de werkwijze.

Wat zijn de mogelijke onderwerpen voor je opdracht?
Je moet per se kiezen uit de onderstaande basistabellen voor een onderwerp voor je database. (Klik op deze links voor nadere informatie.)
Mochten jullie een andere suggestie hebben voor een onderwerp overleg dan eerst met je docent of dit mogelijk is. Je moet in elk geval uitgaan van 1 van de onderstaande databases en deze op je eigen idee aanpassen.
Wanneer je meer dan 2 tabellen nodig denkt te hebben mag dit nooit zonder toestemming.

Denk er aan dat je na iedere bijeenkomst zorgt voor het plaatsen van de bijgewerkte logboeken en de laatste versie van jullie database op It's Learning.