DuckDuckGo   It's Learning   Kadaza
Database ontwerpen
Kadaza   Magister   Rooster
  -  Beoordeling  -  

Leerlingen die aan één opdracht werken worden in de meeste gevallen beoordeeld met hetzelfde cijfer. Het behaalde cijfer heeft een wegingsfactor volgens het PTA. Bij de beoordeling wordt in belangrijke mate rekening gehouden met je eigen creativiteit. De uitwerking van je opdracht moet van een behoorlijk niveau zijn en zo veel mogelijk beantwoorden aan de eisen van de opdracht. Je moet de verschillende vaardigheden die je geleerd hebt in de lessen over Access functioneel hebben toegepast in het ontwerp. Niet alleen het eindresultaat maar ook jullie werkwijze tijdens het ontwikkelproces waarin het databaseprogramma tot stand gekomen is, is van belang bij de beoordeling. Jullie werkzaamheden zullen jullie evenredig met de tijd moeten verdelen. Een groter deel van de werkzaamheden pas uitvoeren kort voor de inlevertijd lijdt ongeacht de kwaliteit van het product tot een onvoldoende beoordeling.
Plan van aanpak, logboeken, reflectie en It's Learning spelen hierbij een zeer belangrijke rol. De uiterlijke verzorging en originaliteit van de interface van het programma wegen ook mee.